Penumpangan tangan dan pemenuhan Roh Kudus


Di tulisan ini saya melaporkan penyelidikaan saya megenai arti
penumpangan tangan dan pemenuhan Roh Kudus.

Partanyaan2 yang saya mau membahaskan adalah:
1. Penumpangan tangan berarti apa betul?
2. Pemenuhan Roh Kudus itu apa?
3. Pemenuhan Roh Kudus oleh penumpangan tangan itulah tepat?

Ad 1. Penumpangan tangan berarti apa betul?
Penumpangan tangan di Perjanjian Lama:
Imamat 4:4, 15, 24 dan 16:21;
Bilangan 27:18
Ulangan 34:9
2Raja-Raja 13:16

Jika kita membaca ayat2 di atas kita dapat menarik kesimpulan yang
penumpang tangan ada bertalian dengan
a) dosa (Imamat 4:4, 15 24 dan 16:21)

b) berkat (Bilangan 27:18, Ulangan 34:9 2 Raja-Raja 13:16)


Penumpangan tangan di Perjanjian Baru ada bertalian dengan:
a) dosa (1 Timotius 5:22)

b) berkat (Matius 19:13, Markus 10:16, Kisah 6:6; 13:6)

c) penyembuhan (Markus 16:18, Lukas 4:40, 13:13, Kisah ; 28:8)

d) Roh Kudus (Kisah ; 8:17-19, 19:6)

Ibrani 6:1 dan 2 berkata yang penumpangan tangan itulah termasuk
asas-asas pertama.

Kesimpulan saya mengenai penumpangan tangan
di Perjanjian Lama, adalah yang itu
tanda persekutuan mau persekutuan dosa, sebab itu
Paulus memperingatkan Timotius (dan kita) jangan terburu-buru menumpangkan
tangan atas seseorang (1Timotius 5:22), dan berkat.
Di Perjanjian Baru penumpangan tangan berarti persekutuan Roh, dan berkat oleh
persekutuan, persekutuan dosa dan penyembuhan oleh persekutuan.
.

Ad 2. Pemenuhan Roh Kudus itu apa?

Kita mendapat Roh Kudus pada waktu kita bertobat, berbalik dan menerimah
Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadi (Efesus 1:13 dan 14)
Pekerjaan Roh ada tertulis di
2 Korintus 3:17 dan 18:
"Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak
berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah
Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarNya, dalam kemuliaan
yang semakin besar."

Dus tujuan Roh Kudus itulah mengubah kita menjadi serupa dengan gambar
Tuhan kita Yesus Kristus.
Soal-soal yang merintangi perkerjaan Roh dalam hati kita harus
dibenahi supaya Roh Tuhan dapat mengerjakan dalam batin hati kita.

Dan pekerjaan Roh Kudus dapat di memerintangi oleh perbuatan dosa,
mau dosa terhadap Tuhan Allah mau dosa terhadap manusia.
Efesus 4:30-32
"Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah
memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan,
kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari
antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu
ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling
mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu"

Dan Efesus 5:18 yang mengatakan:
"Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa
nafsu,tepapi hendaklah kamu penuh dengan Roh,..."
                     ***********************
Tugas Roh Kudus, yaitu mengubah kita menjadi serupa dengan gambar
Tuhan kita Yesus Kristus, dan dapat dikerjakan jika Dia (Roh Kudus)
tidak dihalangi oleh dosa-dosa yang belum dibersikan oleh dara Yesus.
Selama ini dosa menghalangi perkerjaanNya Dia tidak bisa memenuhi kita.
Jika kita lebih menaklukan hidup kita kepada Tuhan Allah, Roh Kudus dapat
kemungkinan lebih besar untuk mengerjakan dalam batin hati kita.
Dus pemenuhan Roh Kudus itulah kekuasan Roh Kudus dalam batin hati
kita. Inilah arti kepenuhan Roh!!

Ad 3. Pemenuhan Roh Kudus oleh penumpangan tangan itulah tepat?
Pemenuhan Roh Kudus itulah satu perkembangan dengan tujuan untuk
mengubahkan kita menjadi serupa dengan gambar Juru Selamat kita Yesus Kristus.
(This a process) .
Ini bukan peristiwa yang terjadi satu kali saja oleh penumpangan tangan,
tetapi tiap kali kita harus pergi ke Yesus untuk mengaku dosa (1 Yohanes 1:9),
supaya Roh Kudus tidak dihalangi dalam pekerjaanNya dalam batin hati
kita.

Kesimpulan:
Dus penumpangan tangan supaya kita di penuhkan dengan Roh Tuhan, itulah
tidak tepat dan tidak Alkitabiah.
Sebab, pertama penumpangan tangan itulah tanda persekutuan dan kedua kepunuhan
Roh Kudus itulah "a process" dan bukan peristiwa yang terjadi satu kali saja.

Dan hati hati dengan menumpangkan tangan atas orang sebab
Paulus memperingatkan Timotius (dan kita) jangan terburu-buru menumpangkan
tangan atas seseorang (1Timotius 5:22).

Bagaimana pandangan saudara2 ??

Yours in Christ
Noes Souisa

............................................................................

Sebab Tuhan adalah Roh; dan di mana ada Roh Allah, di situ ada
kemerdekaan.

                       2 Korintus 3:17.
............................................................................
Make your own free website on Tripod.com